Vítej na Vengolii

Zde najdeš veškeré informace o nás a našem projectu.

Přihlásit
Pravidla a podmínky

Souhlasíte k dodržování pravidel naší webové stránky a jakýchkoliv zákonů, které se mohou vztahovat na tuto webovou stránku a vaši účasti. Správa webové stránky má právo na smazání tvého účtu kdykoliv, vymazání věci tebou zveřejněných a nahrávání jakýchkoliv dat pro pomoc zaměstnancům se správou stránek. Správa stránek má právo na změnu práv a povinností a pravidla stránek kdykoliv bez varování. O těchto změnách budete informování a je vaše povinnost si tyto informace kontrolovat kdykoliv to bude potřeba.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.